07/08/1627, 8

07/08/1627, 8

8 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 30 juli. Veel van de door kapitein Moins opgebrachte goederen zijn vrijgegeven en aan Luca Nelli gegeven. Indien de tijd het toelaat zal het College hiermee in het belang van het land doorgaan.
Hierop is geen verder besluit genomen.