07/08/1627, 9

07/08/1627, 9

9 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 3 aug. dat het nuttig voor het land zou zijn Z.Exc. te verzoeken de plaatsen van de absente officieren te vergeven. Tevens verzoeken zij eerstdaags te zorgen voor de betaling van de ongerepartieerde troepen.
HHM zullen op het eerste punt de resoluties nakijken. Aangaande het tweede punt zullen de provincies opnieuw worden verzocht het daartoe bestemde geld op te brengen.