09/08/1627, 1

09/08/1627, 1

1 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 20 juli dat de Staten Tinco van Oenama hebben gekozen als gedeputeerde ter Staten-Generaal.
Oenama is sessie verleend.