09/08/1627, 9

09/08/1627, 9

9 Kapitein Homaecker schrijft d.d. Liefkenshoek 7 aug. dat de vijand bij Zandvliet bezig is een schans te maken en dat hij hiertegen iets heeft ondernomen.
HHM sturen deze brief, samen met die van commandeur Quast, aan de gedeputeerden te velde en Z.Exc.