09/08/1627, 14

09/08/1627, 14

14 Ter Cuilen heeft een schriftelijk paspoort verzocht voor Pieter van Oostendorp, konvooimeester te Antwerpen, om gedurende acht maanden met een bediende voor zaken hier te komen. Tevens wil hij naar zijn polders in Hulsterambacht kunnen gaan.
HHM gaan op zijn aanbeveling akkoord.