10/08/1627, 2

10/08/1627, 2

2 Schagen en Aelberts hebben gerapporteerd over de declaratie van dr. Pynacker over zijn reis naar Algiers en Tunis.
De heren is verzocht de declaratie op te maken conform de ten aanzien van Pynackers heenreis genomen resoluties.