10/08/1627, 6

10/08/1627, 6

6 Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Elseneur [Helsingør] 22 mei zal nader worden onderzocht.