11/08/1627, 1

11/08/1627, 1

1 HHM bespreken enkele door die van Zeeland gestuurde brieven met berichten over de vijand te Zandvliet en diens inspectie van het eerste en tweede Blauwgarense Gat aan de kant van de rivier. Die van Zeeland verzoeken om een oplossing.
HHM sturen de brieven aan de gedeputeerden te velde voor overleg met Z.Exc.