11/08/1627, 2

11/08/1627, 2

2 Otto Broeckes, koopman te Lübeck, is op zijn door brieven van de magistraat van Lübeck ondersteunde verzoek toegestaan tweehonderd vaten kalmijn via de Rijn of de Maas uit te voeren tegen betaling van 's lands rechten.