11/08/1627, 7

11/08/1627, 7

7 De koning van Denemarken schrijft d.d. Wandsbek 23 juli met het verzoek om ondersteuning van soldaten.
De op 9 aug. ontvangen brief van de magistraat van Brunswijk [Braunschweig] met soortgelijk verzoek om ondersteuning als de stad wordt belegerd, is hervat.
Na beraad met de RvS zullen HHM hierover advies vragen aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde. Hun zal tevens advies worden gevraagd op het verzoek van overste Kniphausen wegens betaling van de assignatie van de Deense koning van 12.000 rijksdaalder ten behoeve van lichting van zijn volk.