11/08/1627, 8

11/08/1627, 8

8 In een rekest meldt Caspar van Eick, kastelein en drossaard van Heusden, drie glaskramers te hebben aangehouden, die zonder toestemming zijn gearriveerd. Licentmeester Van Dalen heeft hem echter de door hen meegebrachte glazen ontnomen en door soldaten laten bewaren. Hij vraagt HHM deze voor rechtmatige buit te verklaren conform de resolutie van 28 april.
De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. 9 aug. dat licentmeester Van Dalen HHM van alles goed op de hoogte zal stellen.
Nobel, Rode en Walta moeten beide partijen horen.