11/08/1627, 9

11/08/1627, 9

9 Berckel bericht d.d. Utrecht 10 aug. dat de Staten en burgemeesters van Utrecht op verzoek van een daar woonachtige [WIC-]bewindhebber hun besluit op de brieven van HHM, waarvan zij hem een kopie hebben gegeven, hebben uitgesteld. Eerst wil deze bewindhebber antwoord van zijn confraters uit Amsterdam hebben ontvangen. Berckel vraagt wat hij moet doen bij verdere weigering.
HHM stellen een beslissing uit.