12/08/1627, 6

12/08/1627, 6

6 De koning van Frankrijk schrijft d.d. Villeroy 4 aug. ten gunste van kapitein Menillet. Deze is in dienst van de koning bij Verdun en kan daardoor niet bij zijn compagnie zijn. De koning vraagt of hij zijn plaats mag behouden.
HHM sturen kopie van de brief aan de gedeputeerden te velde om deze met Z.Exc. te bespreken, opdat conform eerdere resoluties wordt besloten.