12/08/1627, 10

12/08/1627, 10

10 De RvS adviseert d.d. 6 aug. over het op 5 aug. ingediende rekest van Joos Franssen.
HHM apostilleren hem toe te staan zoveel vette beesten naar Steenbergen te halen als hij voor zijn nering nodig heeft, mits hij die telkens aangeeft bij het kantoor van de Admiraliteit en cautie stelt dat ze binnen Zevenbergen worden geconsumeerd. Tevens moet Franssen garanderen binnen redelijke tijd zijn cautie te zuiveren, op straffe van betaling van Bosch' licent.