12/08/1627, 12

12/08/1627, 12

12 Gommer Spranger en Kiliaen van Renselaer, bewindhebbers van de WIC, zijn ter vergadering verschenen en tonen hun credentiebrieven d.d. 11 aug. van de Kamer Amsterdam . De Kamer beseft dat het HHM ernst is met de vrijlating van de gevangenen in Utrecht en heeft met opdracht hiertoe naar Utrecht geschreven. De overige Kamers hebben echter geantwoord te willen vasthouden aan het besluit van de Heren Negentien niet tot vrijlating over te gaan, tenzij hun gevangenen in Spanje en West-Indiƫ hiertegen worden losgelaten. Ook ter genoegdoening van de particuliere participanten, de vrouwen en vrienden stellen zij HHM voor met een begroting te komen van de beloofde vergoeding aan de Compagnie vanwege de vrijlating.
Bij navraag in welke richting dit zou moeten gaan hebben de bewindhebbers aangegeven voorlopig de twee schepen Delft en Amsterdam uit de vloot van L'Eremite met geschut en toebehoren te willen krijgen. De schepen liggen nu reeds meer dan een jaar ongerepareerd en doelloos in Amsterdam.
HHM vragen dit verzoek op schrift te zetten.