12/08/1627, 13

12/08/1627, 13

13 De heren van Holland berichten klaar te zijn om samen met de andere provincies in conferentie te treden over een betere inning van de konvooien en licenten, met name aangaande de zuivering van de binnenlandse paspoorten door de pachters.
HHM verzoeken de hiertoe gedeputeerde heren in overleg te treden.