12/08/1627, 2

12/08/1627, 2

2 Brieven van Z.Exc. en van één van de gedeputeerden te velde d.d. 8 aug. behoeven geen resolutie.