12/08/1627, 3

12/08/1627, 3

3 Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. ...1 20 juni behoeft geen resolutie.

1 Verzendplaats niet ingevuld.