13/08/1627, 2

13/08/1627, 2

2 De RvS adviseert d.d. 12 aug. over de stukken van die van Dongen in de Meierij van 's-Hertogenbosch en van de weduwe van Brijn Dedel, wonend in Delft, en van het door de drossaard van Heusden hiertegen ingebrachte verweer inzake door hem aangehouden hop.
Conform het advies laten HHM de hop bij provisie vrijgeven tegen een borgtocht in 's- Gravenhage voor de drossaard. De partijen dienen de hoofdzaak verder bij de RvS te vervolgen, die met kennis van zaken naar behoren zal vonnissen.