14/08/1627, 1

14/08/1627, 1

1 In een in het leger voor Groenlo geschreven brief d.d. 11 aug. verzoeken de gedeputeerden te velde om geld.
Hierop wordt geen besluit genomen.