14/08/1627, 10

14/08/1627, 10

10 De inwoners van Dongen verzoeken hun tachtig zakken hop die door kapitein Hiniossa te Crèvecoeur zijn aangehouden, vrij te geven.
De RvS wordt advies gevraagd.