14/08/1627, 12

14/08/1627, 12

12
HHM sturen een kopie van de brief van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 11 aug. aan de Admiraliteit te Rotterdam . Daarnaast schrijven zij het College conform deze brief de rekeningen van hun konvooimeesters over de eerste zeven maanden van 1626 te voltooien, zonder welke de rekeningen van Vroesen niet behoorlijk kunnen worden vastgesteld en gesloten. Tevens dienen zij de rekeningen van de particuliere konvooimeesters nauwkeurig en regelmatig conform hun instructie te maken en te sluiten. Dit opdat de huidige ontvanger Van IJck wegens het verzuim van het opstellen van deze rekeningen bij het maken van zijn rekening niet wordt gehinderd.
In een andere brief vraagt de Rekenkamer of de twee boventallige raden ter Admiraliteit in het Noorderkwartier in rekening moeten worden gevalideerd.
HHM zullen de resoluties hierop naslaan.