14/08/1627, 14

14/08/1627, 14

14 De Gecommitteerde Raden van Zeeland berichten d.d. 12 aug. dat de vergadering van hun Staten niet vóór 1 sept. kan worden gehouden.
HHM antwoorden dat niet zolang kan worden gewacht, zodat Neck en Gruis hun reis zullen aanvangen.