14/08/1627, 17

14/08/1627, 17

17 De RvS schrijft het thans niet raadzaam te vinden in te stemmen met het verzoek van Hendrick Gillis om door middel van assistentie van soldaten zijn aanspraken op de personen en goederen van Elschaten te Goch te executeren. Zij achten het beter nogmaals ten gunste van hem te schrijven aan de Kleefse raden en, indien hij dan niet geholpen wordt, op zijn verdere klachten een besluit te nemen.
Aangezien de Kleefse raden door het Rijkskamergerecht van Spiers verboden zijn in deze kwestie iets te doen, schrijven HHM de commandant van Rees de suppliant met soldaten bij te staan. De brief zal echter eerst aan de raden worden gestuurd om, indien zij akkoord gaan, door hen aan de commandant te worden gegeven.