14/08/1627, 19

14/08/1627, 19

19 In een rekest meldt ontvanger-generaal Pieter Hoeffijser dat de achterstallige rente en de rente op rente met makelaardijkosten in de door hem ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg geleende 248.000 gld. zijn vervallen op 31 aug. en 199.876 gld. bedragen. Hij vraagt HHM om aflossing hiervan, opdat zijn krediet wordt bestendigd.
HHM machtigen hem om op dezelfde voorwaarden als de vorige keer ten laste van de contributies uit het Land van Gulik [J├╝lich] en de helft van het deel van de keurvorst uit de verschenen en nog te verschijnen contributies uit de domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg op krediet van het land geld te lenen voor de verlopen rente en rente op rente of het geleende alsnog te verlengen voor zes maanden met ingang van 1 september.
Tevens wordt de RvS gemaand te beginnen met de inning van de contributie van het Land van Gulik.