14/08/1627, 3

14/08/1627, 3

3 De gezamenlijke kapiteins ter zee van de Admiraliteit te Rotterdam verzoeken per matroos dagelijks 8 in plaats van 6 st. voor proviand te krijgen.
HHM vragen hierover advies aan het College.