14/08/1627, 4

14/08/1627, 4

4 De RvS adviseert d.d. 13 aug. wegens de aanhouding van vier paarden van de schout van Monnikenland. Omdat de paarden zonder toestemming van HHM over de Maas zijn gebracht, behoren de soldaten deze voor rechtmatige buit te verklaren. De chercher van Woudrichem, die tegen het verbod toestemming heeft verleend, zou moeten worden veroordeeld schadevergoeding aan de schout te betalen en daarnaast nog dienen te worden gestraft.
HHM nemen dit advies over. Zij bepalen dat alle betrokkenen zich eraan moeten houden.