14/08/1627, 5

14/08/1627, 5

5 De VOC ter Kamer Amsterdam en de opnemers van de rekeningen aldaar verzoeken om commissarissen voor de loquaturs.
HHM stellen een besluit uit.
De bewindhebbers schrijven tevens Jan Joosten en Rolant Tailler, voormalig rechters op Amboina, te hebben gestuurd. Zij hebben plechtig beloofd niet te zullen vertrekken, maar te allen tijde beschikbaar te blijven.