16/08/1627, 1

16/08/1627, 1

1 Joachimi wordt geschreven de heren Brahe en Thomassen, gezanten ter bevordering van de schikking tussen Frankrijk en Engeland, te steunen en goede correspondentie met hen te houden. Tevens zal hem kopie van de brieven aan de koning en aan hem d.d. 11 juli worden gestuurd.