17/08/1627, 5

17/08/1627, 5

5 In een rekest schrijven Jan Hendrixen c.s. dat het lijnpad langs de Lek door uitgraving en aanplanting wordt gehinderd tot nadeel van de schepen die naar het leger varen.
HHM laten de RvS na inwinning van informatie adviseren.