17/08/1627, 10

17/08/1627, 10

10 Op voorstel van Rode zullen de gecommitteerden naar de op 20 aug. te houden conferentie in Roosendaal de klachten van Gysberta van Aeswijn, weduwe van Raesfelt te Swanenborch, voorleggen aan Kesseler. Haar uit Emmerik [Emmerich] gehaalde provisie bestemd voor het kasteel de Swanenburg [te Gendringen] is door soldaten van Wezel genomen, naar Groenlo gebracht en aldaar verkocht. De schade bedraagt 500 gld. De weduwe verzoekt de gouverneur van Wezel te gelasten de goederen aan haar te laten teruggeven.