23/08/1627, 12

23/08/1627, 12

12 HHM schenken de bode die als eerste mondeling heeft bericht over de verovering van Groenlo 80 gld.; de bode die de brieven heeft gebracht ter bevestiging van dit feit 40 gld., en de derde bode, die gisteravond de brieven heeft bezorgd van Z.Exc. en de gedeputeerden te velde over de uittocht van de Spaanse troepen uit de stad, 30 gld.
Deze avond zal na gebed in de kerken wegens de overwinning feest worden gevierd. De magistraat van 's- Gravenhage wordt verzocht ook pektonnen te bestellen voor de huizen van de aanwezige heren en absente gedeputeerden met familie in 's-Gravenhage, te weten Renssen, Hendrick van Eck, Essen, Antwerpen, Vosbergen, Hertevelt, Boetzeler, Rode, Walta, Haersolte, Aelberts, Ter Cuilen en Schaffer.