24/08/1627, 7

24/08/1627, 7

7 Ontvanger-generaal Pieter Houffijser verzoekt de partijen die hij in opdracht van de RvS heeft betaald in rekening te mogen brengen en de fiscaal van Amsterdam te gelasten deze weer terug te vorderen.
HHM laten Houffijser de posten in rekening brengen die hij op last van de Raad heeft betaald wegens traktementen, daggelden en dergelijke, die boven het huishoudelijk reglement zijn gevraagd en verkregen. De fiscaal wordt gelast deze posten en de bijbehorende kosten terug te vorderen van degenen die deze in strijd met de bepalingen van het land hebben ontvangen. Daarna zal Houffijser deze gelden als ontvangen inboeken en verantwoorden.