24/08/1627, 8

24/08/1627, 8

8 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt enige aanspraken van de erfgenamen van vice-admiraal Moy Lambert op, met haar beschikking hierop.
HHM vragen hierover advies aan de Generaliteitsrekenkamer .