24/08/1627, 9

24/08/1627, 9

9 Kapitein Dorp, luitenant-admiraal van Zeeland, schrijft d.d. Vlissingen 18 aug. met het verzoek een fiscaal op de kust aan te stellen.
HHM sturen een kopie van deze brief aan de Admiraliteiten: de provoosten dienen zorg te dragen dat het land niet met nieuwe traktementen wordt belast. Tevens zal commissaris Coopal en de geweldige provoost Blanckeroort worden geschreven de inkomende schepen zo spoedig mogelijk weer in zee te laten gaan. Coopal dient de inkomende prijzen goed te noteren.