25/08/1627, 16

25/08/1627, 16

16 HHM bespreken het op 31 juli gelezen advies van de superintendenten en ontvanger van de bede van Brabant inzake de betaling van de rente van 50 gld. per jaar verzocht door de kinderen van wijlen Robrecht Heimans. Zij zullen deze rente net als andere renteniers van de Brabantse bede mogen ontvangen, mits zij borg stellen voor alle namaningen van andere rechthebbende verwanten.