25/08/1627, 17

25/08/1627, 17

17 Haultain, gouverneur van Sluis, schrijft d.d. 3 augustus. Hij adviseert het verzoek van commies Jacques van Loo om de schorren bij Cadzand, Breskens, langs Nieuwerhaven, Wulpen en het Zwartegat te mogen bedijken als dienstbaar voor het land in te willigen. De dijk zou echter als contrescarp langs de rivier dienen te worden gelegd met een banket ertussen.
HHM geven de brief aan de RvS ter advies.