25/08/1627, 18

25/08/1627, 18

18 De RvS zal adviseren over de brief d.d. 20 aug. van Rodolff Bax, voormalig ontvanger van de gemene middelen in Breda, over het door de burgers van Breda verstrekte geld aan het garnizoen.