25/08/1627, 22

25/08/1627, 22

22 Naar aanleiding van het verzoek van dr. Pynacker tot een besluit over zijn ingediende declaratie laten HHM hem de resolutie van 14 aug. geven, waarin de declaratie is afgehandeld conform de inzake zijn vertrek naar Algiers en Tunis genomen besluiten. Hij zal zich hieraan moeten houden en dienovereenkomstig liquideren met het geld dat hij heeft meegenomen of heeft getrokken.