26/08/1627, 11

26/08/1627, 11

11 Brederode heeft een memorie ingediend met het oog op een nader besluit op het op 28 juli gelezen advies van de Admiraliteit te Rotterdam wegens het door hem verzochte jacht.
HHM zullen de gedeputeerden te velde schrijven Brederode, evenals andere kolonels, schepen uit het leger te geven.