26/08/1627, 12

26/08/1627, 12

12 De weduwe van Jan Calff verzoekt te mogen volstaan met haar eerst gegeven cautie van 5.111 gld. 11 st. omdat zij de resolutie van 13 aug. niet kan nakomen.
HHM vragen hierover advies aan fiscaal Kinschot.