26/08/1627, 13

26/08/1627, 13

13 Pierre Morme maakt melding van twee zijner uitvindingen, die zeer nuttig zijn voor het land. De eerste betreft het in zee brengen van schepen tegen de wind in en zonder zeilen; de tweede om zoveel stenen, zand en aarde op een bolwerk van een belegerde stad te werpen, dat niemand het daarop uithoudt.
HHM verwijzen hem voor het eerste punt naar de Admiraliteit te Rotterdam . Indien zij de uitvinding nuttig vindt, moet zij hem een model laten maken. Voor reisgeld is hem 6 gld. gegeven.