26/08/1627, 14

26/08/1627, 14

14 Secretaris Huigens heeft in opdracht van de RvS een brief van kapitein Wyngarden uit Steenbergen meegedeeld. De vijand bevindt zich nog bij Zandvliet en versterkt zich met troepen. Hij heeft de omliggende sloten tot aan de rand met water doen vollopen.
HHM laten de RvS kopie van de brief aan Z.Exc. sturen. Wyngarden wordt geschreven het land niet onder water te zetten, voordat hij heeft gehoord dat de vijand Steenbergen als doelwit heeft.