26/08/1627, 5

26/08/1627, 5

5 De gezanten in Zweden en Polen schrijven onder meer een wissel van 6.000 gld. te hebben getrokken.
HHM laten Doublet deze accepteren: de Staten van Holland wordt verzocht voor betaling te zorgen; die wordt afgetrokken van hun consenten.