26/08/1627, 6

26/08/1627, 6

6 Burgemeesters en raden van Enkhuizen schrijven d.d. 21 aug. dat de dertien vijandelijke schepen uit de Golf van Biskaje tot Shetland zijn gevorderd.
HHM sturen hiervan kopie aan de Admiraliteiten, opdat zij hun schepen naar de kust sturen. Tevens krijgt luitenant-admiraal Dorp op de kust kopie om hierop verdacht te wezen en te zorgen dat zij niet Duinkerke binnenlopen. Eveneens gaat een kopie naar de gedeputeerden te velde om deze met Z.Exc. te bespreken.