26/08/1627, 7

26/08/1627, 7

7 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 8 aug. over de stand van zaken aldaar.
De brief wordt aan de gedeputeerden te velde doorgestuurd om mee te delen aan Z.Exc.
In de brief staat verder dat de vijand probeert zich meester te maken van de Wezer en de Elbe en dat te Hamburg vijftig schepen gereedliggen om met de eerste wind naar Spanje te varen.
HHM schrijven de Admiraliteiten van Holland welke schepen zij ter beschikking hebben voor afvaart. Eerst dienen zij de voor de beveiliging van de Elbe beschikbare schepen naar deze rivier te sturen om te verhinderen dat de schepen naar Spanje gaan.
Verder besluit men vanwege deze brief en een andere van Paul de Wilm de provincies opnieuw te manen tot spoedige betaling van het subsidie voor de koning van Denemarken, om niet het verwijt te krijgen niet aan de alliantieverplichtingen te hebben voldaan.