26/08/1627, 9

26/08/1627, 9

9 Jan Israels van Halmael, koopman wonend in Rotterdam, mag tegen Bosch' licent maandelijks voor 2.000 gld. aan wollen laken en kramerswaren naar Bocholt en andere neutrale plaatsen brengen.