27/08/1627, 9

27/08/1627, 9

9 Glaude Fontaine, boekdrukker van de Staten van Friesland, voorzien van aanbevelingsbrieven van de Gedeputeerde Staten van Friesland , krijgt octrooi om voor zes jaar exclusief de almanak van dr. Petrus Baart getiteld Heeren Feenster1te drukken.

1 De uitgebreide titel luidt: Grote Heren-feenster prognosticatie: ofte grondich bericht over den jare [...] MDCXXIX. Leeuwarden, 1629. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3845.