30/08/1627, 5

30/08/1627, 5

5 Over het rekest van die van Oosterhout om uit Maaseik voor hun kerk tachtigduizend dakleien te mogen halen, wordt advies gevraagd aan de RvS.