30/08/1627, 10

30/08/1627, 10

10 Vosbergen, teruggekeerd van het leger, bericht dat Z.Exc. en de gedeputeerden te velde na bestudering van de door hem meegrachte brief van Languerack adviseren zich neutraal op te stellen tussen de kronen van Frankrijk en Engeland inzake het Franse verzoek om schepen. Op deze wijze houdt men mogelijkheden voor een bemiddeling en daarom zou men alsnog willen aandringen op de voorgestelde conferentie in 's- Gravenhage. Mocht die niet doorgaan, dan zou men aan beide koningen een bezending dienen te doen.
HHM gaan akkoord. Per expresse schrijven zij Languerack en Joachimi bij de koningen nader aan te dringen met het houden van een dergelijke conferentie in 's-Gravenhage akkoord te gaan. Ondertussen zouden beide partijen een wapenstilstand dienen af te kondigen. Dit laatste zal tevens bij Despesses en Carleton worden aanbevolen.